Plan of the Quilombo Buraco do Tatu

Plan of the Quilombo Buraco do Tatu